"St. Salvator Kirchhof"

Powiększ/zmniejsz mapę

"St. Salvator Kirchhof"

"St. Salvator Kirchhof"  to projekt artystyczno-kulturowy, który odnosi się do pamięci miejsca będącego niegdyś ważną gdańską nekropolią. Trzech artystów związanych z ASP w Gdańsku i pasjonatów historii zaproponuje działania oraz interwencje, które mają przypomnieć o zapomnianym i zaniedbanym 400-letnim cmentarzu, na którym pochowano wielu ważnych dla kultury tego miasta obywateli m.in. Jakuba Kabruna i Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. W roku 1946 zaprzestano chowania zmarłych, a zdewastowany cmentarz zlikwidowano w latach 60-tych, w ramach politycznej akcji niszczenia śladów niemieckości w Gdańsku, a tak naprawdę jego wielokulturowości. Obecnie jedną część cmentarza zajmuje teren szkoły podstawowej, druga zaś jest zaniedbanym parkiem, który rozjeżdżają samochody i szpecą blaszane garaże. Symboliczne znaki krzyża, będące odpowiednikiem tych umieszczanych na mapach topograficznych, inskrypcje, opaski pamięci oraz archetypiczne oko będą się składać na instalację, która zajmie obszar pomiędzy ulicami Na Stoku i Salwator oraz kanałem Raduni.

 

AUTORZY

 

dr hab. sztuki Jacek Kornacki

Ur. w 1964 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, dyplom w Pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Obecnie na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku prowadzi Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku. Uprawia malarstwo i rysunek, tworzy instalacje a także realizuje szereg projektów o charakterze artystyczno - kulturowym (między innymi Akcja Artystyczno - Społeczna „Bądź Świadomym Dawcą Narządów" 2000 r.) Jest aktywnym uczestnikiem działań sopockiej fundacji SFINKS od samego początku jej istnienia. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w wielu zbiorowych. Interesuje go człowiek w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym. Zajmując się refleksją nad  fenomen przemijania, ze spuścizny dziejowej czerpie motywy, które poddając interpretacji, czyni tworzywem swojej sztuki.

info: www

 

dr hab. sztuki Krzysztof Polkowski

Ur. w 1958 roku w Gdańsku. Studiował w PWSSP, dyplom w Pracowni prof. Kazimierza „Kacha" Ostrowskiego w 1985 r. Od 1997 r. pracuje na macierzystej uczelni - ASP w Gdańsku, gdzie jest adiunktem na Wydziale Malarstwa. Oprócz malarstwa i rysunku zajmuje się instalacjami site specific, fotografią, sztuką włókna oraz projektami artystycznymi jako kurator i producent. Ostatni ważny projekt kuratorsko - producencki  to „Miłość - site specific" przeznaczony do byłej Królewskiej Fabryki Karabinów na Dolnym Mieście w Gdańsku w 2011 r. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w Polsce i za granicą. Ostatnio zajmuje się wieloznacznością słów oraz pojęć, korzystając z semantycznej teorii znaku językowego. Swoje fascynacje semiotyką i historią stara się wykorzystywać w swoich projektach artystycznych.

info: www

 

dr hab. sztuki Jacek Zdybel

Ur. w 1963 roku w Gdańsku. Studia i dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku w Pracowni prof. Hugona Laseckiego. Od 1991 jest pracownikiem macierzystej uczelni. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz zorganizował 12 wystaw indywidualnych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką projektową, malarstwem ściennym i witrażem. Jego prace (obiekty) są konglomeratem wielu technik plastycznych i zwykle powstają w relacji z miejscem, w którym są prezentowane. Jest autorem opracowań graficznych i ilustracyjnych wielu wydawnictw związanych z nauką i sztuką.

info: www

 

 

Miejsce: park lipowy między SP nr 21 a Kanałem Raduni (dojście od ul. Salwator), Biskupia Górka

Miejsce: 54.345885643006575, 18.643203377723694
Czas: 2.06 17:00-24:00